Manuell/fasciell behandling

När man pratar om svensk klassisk massage så tänker sig de flesta en skön, kraftfull behandling, där musklerna knådas, en del ömma punkter behandlas och efteråt är man skönt avslappnad och lite lagom mör. Mycket av detta ingår även i behandlingen hos oss, men vi har ett annat genomgående fokus för både analys och behandlingsmetoder - fasciasystemet.

Fascian kan ses som ett enda heltäckande och sammanlänkat bindvävsorgan som omsluter varenda cell i vår kropp. Muskler och fascia jobbar i samspel i all rörelse och ger varandra olika förutsättningar att kunna jobba effektivt. Det som gör att vi känner oss stela i vissa delar av kroppen är ofta förtätningar i fascian. I våra behandlingar på Movement Center går vi in med lugna, men djupa drag i långa rörelser som frigör fascian och ger den sin naturliga smidighet tillbaka. Ofta finns förtätningarna på framsida bålen, över bröstkorg och mage vilket gör att vi ofta arbetar där, även om du som kund känner av problemen i ryggen eller axlarna.

Vi jobbar alltså med hänsyn till hela kroppens mekanik och intelligens och är ute efter att komma åt orsaken till obalansen och inte bara behandla symtomen. Därför tar vi en noggrann bakgrundsinformation innan vi börjar en behandling. Vi använder oss också av ortopediska tester och osteopatiska behandlingstekniker. Ofta behövs en behandlingsserie på ett par gånger innan man når önskat mål och känner en bestående förbättring. Kroppen behöver tid att anpassa sig till det nya rörelsemönster vi jobbar fram och kanske hitta ett nytt sätt att röra sig.

Även om man kan uppleva sig som spänd och stel, kan det ibland även vara träning som behövs för att du ska må bra. Vi kan då kombinera en behandling med träning. Vår kropp ska vara både stark och avspänd, avslappnad och aktiv och denna unika balansgång försöker vi hitta tillsammans.

Vill du välja denna tjänst, klicka på 90 min behandling/träning i bokningen.

Om du vill boka en personlig träning eller behandling, klicka på knappen här nedan. Vill du hellre boka en plats på gruppträning i yoga eller pilates, gå till schemat på www.studioflow.se.

Boka