catstrechfasciaflow

FASCIA FLOW®

- En metod för rörelsekvalitet utifrån fascians egenskaper.

 

Alla som har sett en katt göra sin morgonstrech från topp till svansspets kan få en bild av hur elasticitet ser ut och fungerar. Det är en väl avvägd balans mellan timing, ihopdragande krafter, förlängande strech, förflyttelse av tyngdpunkt och ger en ytterst njutbar känsla.

Våra kroppar fungerar ungefär på samma sätt. Fasciastrukturen, det vi allmänt kallar bindväv, är en struktur i kroppen som har många egenskaper. Förutom att vara stödjevävnad kring muskler, organ, kärl och skelett så har den även en stor betydelse för vårt sätt att röra oss. Den fungerar som ett tredimensionellt nät som alltid samverkar med muskulaturen. Den har både en sammanhållande och förlängande förmåga. Det är det som ger oss elasticitet. Och även stabilitet. Fascian älskar rörelse av alla slag och kräver det för att fungera som den ska.
 
I vår tid är ett stort problem stillasittande. Ensidiga rörelser. Oförmåga att aktivera områden som varit länge i stillhet och där även sensorik och kroppsuppfattning (proprioception) kan ha blivit förändrad. 

Fascia Flow är ett koncept där vi använder oss av välkända rörelser från yoga, dans, pilates, vardagsrörelser, ja vi hämtar inspiration från flera olika håll. Det är dock inte en ny rörelseteknik med spikade sekvenser som alltid ser likadana ut. Vi vill istället utforska olika möjligheter att röra oss, använda dynamik. förändra vinklar, aktivera nya områden, använda ground force (tryck mot marken) för att uppleva hur vår kropp svarar. Ett sätt i HUR du gör dina rörelser snarare än att hitta nya. 

Vi har regelbundet kurser, workshops, föreläsningar och andra events kring fascians förmågor, så titta under flikarna eller skicka oss ett mail till info@movementcenter.se om du vill veta mer.