fascia flow fot

Fascia Flow® för dansare 

Fascia Flow® är en rörelsemetod baserad på fascians egenskaper. Fascia (bindväv) är en vävnad i kroppen som är komplex, intelligent och enormt viktig för vår förmåga att kunna uppfatta och relatera till vår kropp.

Som yrkesdansare har en ett konstant förhållningssätt till kroppen som en ickedansare inte har. En hanterar kroppskontroll, smärta, målbild och kropplig prestation på ett sätt som utmanar både mentalt och rent fysiskt. Att bygga en karriär på tilliten att kroppen kommer hålla för det du önskar av den, är ingen liten sak. Det som kan hjälpa dig att hitta rätt i alla tekniker och i upplevelsen av din kropp, är kunskap om din anatomi.

"Somehow the last months stretching forward has changed as i have included the "image" of the fascia system/structure, being able to localize more specifically the movement during the stretching. I have noticed less back pain."

Fascia Flow använder sig av olika informationsvägar – den visuella, den auditiva (lyssnande), den sensoriska (känsel) och den proprioceptoriska (kroppsuppfattning) för att skapa en djup förståelse för fascian som vävnad och som system. Även tid är en faktor för att smälta infomationen och låta den integreras i kropp och sinne.

"Mind blown. Kursen har introducerat mig till ett totalt skifte i hur jag ser på kroppen och träning. Jag kommer att ta det med mig i allt jag gör."

En workshop eller kurs består av både teoretisk föreläsning, egen beröring för att stimulera sensorik och rörelsesekvenser som väcker proprioception och jobbar upp specifika kvaliteter. (recoil, tensegritet, flow, ground force mm) Utifrån det leds du in i improvisation och eget skapande, med ny kunskap om hur du aktiverar kroppen för bästa organiska rörelsekvalitet och med målet att undvika överbelastning.

"Att få dansa till dina beats var extra spännande och bekräftande. Det satte igång tankar och känslor kring det sceniska kontra folkliga (klubbdans) och rituella. Att komma närmare den egna ”dansglädjen” närvaron och det självklara/naturliga var befriande (med risk för att låta flummig) och det knyter an till samtalet om den där speciella energin och närvaron i ett sceniskt framförande."

 

Varje grupp jag jobbar med är unik och jag bygger ofta en kurs utifrån vilka som deltar. Kontakta mig gärna på info@movementcenter.se eller 0763-946300 så kan vi titta närmare på hur en kurs kan se ut.

//Liselotte