Arkiv

Gratis prövapåklass den 21 augusti

31 juli, 2016

   GRATISPRÖVAPÅKLASS Vecka 35 börjar våra kurser i pilates/fascia flow.En del känner till våra klasser och har gått en eller flera kurser, och del är väldigt nyfikna men inte riktigt fått grepp om vad det är. Kanske har man prövat pilatesklasser någon annanstans och funderar på om det är samma sak. Många som utövar yoga eller funktionell träning undrar över likheter och skillnader. …