Manuell/fasciell behandling

Mitt sätt att jobba manuellt är en sammanflätning av flera års arbete och studier kring kroppen. Klassisk massage är grunden, men har sedan vidareutvecklat behandlingarna med olika fasciella tekniker, ledmobilisering, osteopatiska tekniker och de erfarenheter av kroppens reaktioner som åren av arbete med klienter har gett. Genomgående kan man ändå säga att det är just fascia/bindväv som är kärnan i hur jag läser kroppen och hur jag försöker påverka den via olika manuella tekniker. 

Fascian kan ses som ett enda heltäckande och sammanlänkat bindvävsorgan som omsluter varenda cell i vår kropp. Muskler och fascia jobbar i samspel i all rörelse och ger varandra olika förutsättningar att kunna jobba effektivt. Det som gör att vi känner oss stela i vissa delar av kroppen är ofta förtätningar och oorganisation i fascian. I behandlingarna på Movement Center går jag in med lugna, men djupa drag i långa rörelser som frigör vävnaden och ger den sin naturliga smidighet tillbaka. Ofta finns förtätningarna på framsida bålen, över bröstkorg och mage vilket gör att vi ofta arbetar där, även om du som klient kan ha problem i rygg, axlar eller andra delar av kroppen. Allt fungerar som en helhet.

Jag jobbar alltså med hänsyn till hela kroppens mekanik och intelligens och är ute efter att komma åt orsaken till obalansen och inte bara behandla symtomen. Därför tar jag en noggrann bakgrundsinformation innan vi börjar en behandling. Om det finns grund för det använder jag mig också av ortopediska tester och osteopatiska behandlingstekniker. Ofta behövs en behandlingsserie på ett par gånger innan vi når önskat mål och du känner en bestående förbättring. Kroppen behöver tid att anpassa sig till det nya rörelsemönster vi jobbar fram och kanske hitta ett nytt sätt att röra sig. Jag använder mig även av lymfstimulerande behandling och jobbar även med öronakupressur.

Även om man kan uppleva sig som spänd och stel, kan det ibland även vara träning som behövs för att du ska må bra. Vi kan då kombinera en behandling med träning. Vår kropp ska vara både stark och avspänd, avslappnad och aktiv och denna unika balansgång försöker vi hitta tillsammans. 

I bokningsmenyn här nedan hittar du manuell behandling 45 min, öronakupressur 30 min, eller en kombination av träning och behandling på 90 min. 

Välkommen!

 

Boka