Vad är fascia? 

"It´s not about how deep you go. It´s about how you go deep"
- Ida Rolf

 

Denna sida är under uppbyggnad. 

 

Tips på litteratur

"Fascia - what it is, and why it matters" av David Lesondak
"Anatomy trains" av Tom Myers
"Yoga; fascia, anatomy and movement" av Joanne Avison
"The spark in the machine" av Daniel Keown

Vad är fascia?

Fascia är en vävnad i vår kropp som under hundratals år inte fått speciellt mycket uppmärksamhet. Inom läkarvetenskap och anatomiundervisning har den setts som enbart en stödjevävnad, en bindväv som håller ihop muskler och organ. Mycket av våra anatomiska studier för att förstå människokroppen har gjorts på kadaver och har därmed gjort att vi har missat många viktiga komponenter i att förstå den levande organismen. 

De senaste 20 åren har dock ny teknologi möjliggjort en större förståelse för fascians funktion och betydelse i vår kropp. En av de första att filma fascia i en levande kropp var den franske kirurgen Jean-Claude Guimbertau. Hans film Strolling under the Skin illustrerar hur fascia fungerar som en komplex och ständigt förändrad vävnad;
https://www.youtube.com/watch?v=eW0lvOVKDxE

 

Gil Hedley är också en pionjär inom fascias betydelse och dess multipla funktion. Han var tidigit ute med "the Fuzz Speech", en kort föreläsning om fascia, men som han också har kompletterat ju fler studier som gjorts. Du kan se klippet här;
https://www.youtube.com/watch?v=_FtSP-tkSug&t=29s

 

I nuläget pågår en intressant diskussion om hur vi allmänt ska definiera och klassificera fascia/bindväv. En intressant artikel från 2020 hittar du här;
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29630284/

 

 

 

 

 

 

 

 

Boka